Despre noi

Despre noi

„Iată sufletul lui Vidu  

Plin de dar și bunătate,

 Va trăi șăvit în coruri

  La orașe și la sate.”

   George Băltean

 Ion Vidu (1863 – 1931), a fost compozitor, cântăreț bisericesc, profesor de muzică, organizator de viață muzicală în Banat. A fost președintele Asociației Corurilor și Fanfarelor Române din Banat între anii 1922 – 1931. Organizator de  concursuri ale  corurilor țărănești și de cursuri intensive de perfecționare pentru dirijorii de coruri din Banat. A semnat articole și cronici muzicale.

Creația sa componistică înscrie: muzică de teatru, muzică vocal – simfonică, muzică pentru pian, dar înainte de toate muzică corală, prin care sa făcut cunoscut în Banat, în toată țara și peste hotare, fiind unul dintre întemeietorii genului la noi.

A efectuat de asemenea culgeri de folclor, „Cântece, doine și strigături”, colecția „Biblioteca pentru toți”.