Tue10192021

Last updateWed, 04 Aug 2021 5pm

Back You are here: Home Info şcolare Regulament Şcoală după Şcoală

Regulament Şcoală după Şcoală

Regulamentul programului școală după școală

SCOP: promovare pachet servicii şi activităţi adiţionale actului de învăţare
 
OBIECTIVE  SPECIFICE:

- efectuarea de activităţi de divertisment, culturale şi recreative, de petrecere a timpului liber;
- dezvoltarea capacităţilor de învăţare (îmbunătăţirea  randamentului şcolar şi efectuarea temelor) urmărindu-se:
- implementarea în procesul de învăţare a tehnicilor de învăţare rapidă;
- asistarea calificată a procesului de studiu individual al elevului, formarea deprinderilor de muncă independentă;
- gestionarea eficientă a timpului pentru învăţare, pentru divertisment şi măsuri de păstrare a sănătăţii;
- dezvoltarea capacităţilor de socializare;
- servirea mesei  de prânz;
- luarea măsurilor de siguranţă a elevilor şi păstrarea sănătăţii fizice şi mentale.
 
GRUP ŢINTĂ:

- Un număr de aproximativ 48 de elevi din ciclul primar, împărţiţi în 4 grupe.
 
În acest număr sunt incluşi si elevii care beneficiază de bursă socială, elevii cu situaţie socială specială , în limita a 3 locuri/ grupă.

SPAŢIUL  DESTINAT  ACTIVITĂŢILOR:

- spaţiul destinat activităţilor va fi în funcţie de fiecare tip de activitate şi pentru fiecare grupă de lucru astfel:
- spaţii destinate pentru efectuarea lecţiilor: sălile destinate claselor I – IV
- spaţii destinate pentru activităţi culturale şi de petrecere a timpului liber:
- curtea şcolii ( pentru zilele în care vremea este favorabilă);
- curtea interioară;
- sala de concerte;
- laboratorul de informatică;
- biblioteca.
- spaţiul destinat servirii mesei de prânz:
- sala de mese de la cantina şcolii.
 
RESURSE:

1.    umane: echipa de proiect pe misiuni: 
Echipa de coordonare:
- prof. Speranţa Doina Cătană- director, Colegiul Naţional de Artă „Ion Vidu”, evaluator proiect;
- prof. Marius Cîrnu - director adjunct, Colegiul Naţional de Artă „Ion Vidu”, monitorizare proiect
- prof..Rodica Lăutaş -responsabila comisiei metodice a prof. pentru învăţământ primar - coordonator proiect.
Echipa de lucru:
- prof. Alina Micşa 
- prof. Lenuţa Furdui 
- prof. Olga Petrea
- prof. Eugenia Udrişte
2.    materiale (consumabile, mijloace audio-video, diverse jocuri, cărţi etc.)
3.    de timp: 
- timp afectat celor 3 tipuri de activităţi principale – 3 - 4 ore/zi, de luni până vineri;
- timp afectat proiectării şi coordonării activităţii programului SDS;
- timp afectat amenajării spaţiilor în care se organizează activităţile; 
- timp afectat monitorizării şi evaluării proiectului;
- timp afectat activităţii financiare şi contabile;
- timp afectat pregătirii mesei de prânz.
4.    financiare:  
- taxa plătita de părinţi lunar către P.F.A. (la începutul anului şcolar, comisia SDS stabileşte taxa/elev/zi);
- sponsorizări;
- taxă zilnică pentru masa la cantină.

DESCRIEREA  PROGRAMULUI SDS, pe perioada unei  zile:

În funcţie de orarul clasei:
12 – 13:30 - Servirea prânzului   
13:30 - 14:30 – Activităţi recreative/educative 
•  jocuri în aer liber, în parcurile din apropierea şcolii;
•  plimbări, jocuri de interior;  jocuri de socializare, de cunoaştere şi autocunoaştere;
•  jocuri didactice, activităţi didactice de recuperare (pentru elevii care întâmpină dificultăţi de învăţare),de dezvoltare (pentru elevii capabili de performanţe superioare);
•  învăţarea de cântece şi poezii;
•  lecturi educative;
•  vizionarea de filme educative; 
•  audiţii muzicale, participarea la spectacole şi la audiţiile colegilor;
•  prezentarea de materiale didactice-educative, cu ajutorul calculatorului; 
•  jocuri matematice şi de  perspicacitate;
•  realizarea de colaje, desene, cusături, modelaj;
•  pregătirea unor serbări;
•  realizarea de către elevi a unor proiecte şi portofolii;
•  activităţi de învăţare prin cooperare, prin metode de dezvoltare a gândirii critice, concursuri;
•  activităţi distractive: glume, ghicitori, dramatizări, jocuri de rol, dans;
•  timp de relaxare pliat pe nevoile particulare ale elevului.

Timpul dedicat acestor activităţi poate fi prelungit / micşorat în funcţie de volumul temelor pentru acasă, activităţile fiind adaptate elevului, clasei din care face parte elevul.
14:30 – 16:00 – Pregătirea temelor la disciplinele de cultură generală.
•  învăţarea lecţiilor, efectuarea temelor scrise;
•  alte activităţi care să completeze activitatea desfăşurată de elevi la clasă, în cadrul orelor de curs.
•  activităţi didactice de recuperare (pentru elevii care întâmpină dificultăţi de învăţare), de dezvoltare (pentru elevii capabili de performanţe superioare), pregătirea pentru concursuri  etc. 
•  fiecare grupă îşi va desfăşura programul de efectuare a temelor în sălile destinate acestui tip de activitate sub îndrumarea şi supravegherea cadrului didactic, conducător al grupei;
16:00 - Preluarea copiilor de către părinţi (aparţinători) 
 
MONITORIZAREA PROIECTULUI:
 
- Prof. Speranţa Doina Cătană - director, Colegiul Naţional de Artă „Ion Vidu”      
- Comisia programului SDS
- Profesorii coordonatori ai grupelor

EVALUAREA  PROIECTULUI:

Cine evaluează? 
Echipa de evaluare:
- directorul şcolii;
- consiliul reprezentativ al părinţilor;

Când se face evaluarea? 
- periodic: o dată pe lună;
- la sfârşitul semestrului;
- anual.

Cum se evaluează?
Itemi de evaluare:
- jurnal de corespondenţă pus la dispoziţia părinţilor;
- rezultatele şcolare ale elevilor de la Programul SDS comparativ cu cei din grupul martor;
- interviuri cu părinţii elevilor implicaţi în program;
- interviuri cu cadrele didactice implicate în proiect, dar şi alte cadre didactice care au elevi participanţi la program;
- interviuri cu elevii cuprinşi în program;
- casete video cu imagini din program,
- serviciul administrativ;

BUGETUL  PROIECTULUI:

1.    venituri estimate:
- din taxe: (taxa va fi stabilită la începutul anului şcolar) N x nr elevi x nr de zile şcolare;
- donaţii/sponsorizări
2. cheltuieli estimate:
-  materiale (în funcţie de priorităţi):
a) alimente pentru masa de prânz;
b) dotare pentru activităţi recreative, jocuri;
c) dotare pentru activităţi de învăţare;
d) amenajare spaţii destinate activităţilor recreative;
- de personal;
- de marketing: publicitate radio, fluturaşi, pliante, pagină Web;
- pentru subvenţionarea unor elevi cu statut social special. 
 
Avizat
Director: prof. dr. Marius Cîrnu